17-06-2018

Tålmodighed

- det kræver tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skoleårs sidste skema er nu klar til download:

Som jeg skrev i sidste uges indlæg så er jeg begyndt at holde foredrag om den rejse der begyndte sommeren 2011 og som var startskuddet til at jeg sidder her idag.

Rejsen startede som forventet, men viste sig i den grad at have adskillige snørklede - til tider ufarbare - veje. Bemærkningen: 'man kan hvad man vil' sidder printet i mit baghoved. Jeg husker den som et mantra i min barndom. Blandt andet også i forbindelse med at jeg forsøgte at lære at binde mine sko.

Vi har alle hver vores personlighed, som er en del af den indre kerne, som vi har haft med os fra start, så jeg er også bevidst om, at et mantra som: 'man kan hvad man vil' ikke vil virke ens på alle. Med 6 børn har jeg i den gad lært at børn er forskellige. Men for mig fik dette mantra den betydning at jeg blev stædig - ikke bare Stædig - men STÆDIG. Der var absolut ingen der hverken skulle sige eller antyde at jeg ikke havde viljen til at gennemføre det jeg havde sat mig for. Og det er da helt klart også en stor del af forklaringen på hvordan jeg har bevaret min værdighed og selvrespekt på denne snørklede rejse. Er du interesseret i at høre mere om rejsen, så book et foredrag.

Men der er også en anden faktor, som har en betydning, i forhold til hvordan det, der i mit tilfælde, faktisk startede som en simpel nødvendighed; hjemmeundervisningen er blevet til fire år. Jeg husker stadig tydeligt den dag vi alle satte os rundt om spisebordet og første skoledag startede. Jeg anede ikke hvad fremtiden ville bringe, men jeg vidste at den eneste måde at komme fremad på, var at tage det første skridt. Det kræver mod, vil de fleste nok sige - jo, det gør det da. MEN det kræver i den grad også tålmodighed. Og tålmodighed kræver tid. Som æblerne på billedet viser, så er de ikke spiseklare endnu. Og det bliver de heller ikke ved at jeg løber forvildet rundt som en hovedløs høne. Deri ligger forklaringen også på titlen for mit foredrag; Så slap dog af...

Du tænker måske hvad alt dette har med hjemmeundervisningen at gøre - og dog er det nok åbenlyst for enhver, at undervisning kræver tålmodighed. - I hvert fald hvis man har den intention at undervisningen skal føre til en læring hos eleven. Man ved hvad man vil introducere eleven for og man har ganske givet en forestilling om hvordan man vil gøre det - men vejen til målet kan vise sig at være helt anderledes end først antaget. Og det er aldrig, som i ALDRIG, eleven der er problemet - et problem kan opstå mellem lærer og elev og det er ALTID lærerens ansvar at løse det. Desværre er det bare ikke altid det der sker i praksis. Derfor har jeg nu taget initiativ til at afholde Sommerskole, hvor grundværdierne er Tryghed og Tillid. Nogle kommer for at holde ferie og komme ned i gear - nogle kommer fordi forældrene skal få logistikken med børnepasning og arbejde til at gå op. For nogle er det primære at styrke det sociale, for andre handler det om at få sat fokus på nogle af de faglige aspekter, som de møder i den daglige skoledag. Sommerskolens indhold tager udgangspunkt i de børns behov, som er tilmeldt på det pågældende tidspunkt - overvejer du om Sommerskolen på Tunø er noget for DIT barn, så læs mere HER

Rigtig god søndag til alle der læser med.