07-10-2018

Udfordringer

Næste

uges

plan

finder

du

HER

 

Livet med børn kan give mange udfordringer og der findes en masse litteratur omkring hvordan man griber det an. Men hvis man tror på at hvert enkelt menneske er et unikt individ, så skal man nok ikke forvente at 'manualen' blev lavet før 'produktet' (barnet). At være mor til seks børn har i den grad givet mig syn for sagen, i forhold til at anerkende at der ikke findes én gylden vej, når det kommer til børneopdragelse. Med erfaringen bliver man selvfølgelig klogere, men man bliver samtidig også klar over at samme udfordring kan have flere løsningsmodeller - som alle kan være lige 'rigtige'. Søvn og søvn-vaner er en af de udfordringer som alle forældre stifter bekendtskab med før eller siden. Der findes mange 'rigtige' løsningsmodeller, men der findes også løsninger, som er mere desperate nødløsninger end hensigtsmæssige handlemåder - sådan er det nok med alle ting i livet, når man kommer ud i pressede situationer. 

Derfor vil jeg gerne , til at deltage i processen med at skrive en bog om børn og søvn. Det er ikke afgørende om du har en faglig uddannelse, der refererer til børn, søvn og opdragelse. Der er brug for at belyse emnet fra alle tænkelige retninger - som jeg skrev i starten af dette indlæg, så findes der ikke én gylden vej til børneopdragelse, så diversiteten i hvad der er normalt, er vigtig at få belyst.

Hjemme hos os har vi en væg-til-væg seng, som ses på billedet, hvilket betyder at der altid er plads til at sove hos mor, hvis man har brug for det. Men jeg anerkender at den løsning ikke nødvendigvis er den rigtige for alle.